100%
تخفیف

آموزش حسابان 1 یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی درس حسابان ، حاصل زحمات معلمین محترم درس حسابان (آقایان…
1
200000 – رایگان!
آموزش آمار و احتمال یازدهم
100%
تخفیف

آموزش آمار و احتمال یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره مجازی آموزش آمار و احتمال ، حاصل زحمات معلم محترم درس آمار…
2
200000 – رایگان!
آموزش تاریخ معاصر ایران یازدهم
100%
تخفیف

آموزش تاریخ معاصر ایران یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته شده در دوره مجازی آموزش تاریخ معاصر ایران ، حاصل زحمات معلم محترم تاریخ…
1
150000 – رایگان!
آموزش زمین شناسی یازدهم
100%
تخفیف

آموزش زمین شناسی یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
مباحث قرار گرفته در دوره مجازی آموزشی زمین شناسی، حاصل زحمات معلم محترم زمین شناسی یازدهم دبیرستان هوشمند (آقای امجدیان)…
3
150000 – رایگان!

آموزش هندسه ۲ یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
مباحث قرار گرفته در دوره مجازی آموزش هندسه ۲ ، حاصل زحمات معلم محترم درس هندسه ۲ یازدهم دبیرستان هوشمند…
0
200,000 تومان
آموزش هندسه 1 دهم
100%
تخفیف

آموزش هندسه 1 دهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
مباحث قرار گرفته در دوره مجازی آموزش هندسه 1 دهم ، حاصل زحمات معلم محترم درس هندسه 1 دهم دبیرستان…
0
200000 – رایگان!
آموزش فیزیک 3 دوازدهم تجربی
100%
تخفیف

آموزش فیزیک 3 دوازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی فیزیک ، حاصل زحمات معلمین محترم درس فیزیک دبیرستان هوشمند…
0
200000 – رایگان!

آموزش فیزیک 2 یازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره آموزش مجازی فیزیک ، حاصل زحمات معلمین محترم درس فیزیک دبیرستان هوشمند…
0
رایگان!