آموزش های مجازی دانش آموزان

35 دوره آموزشی
560 دانش آموز
35 استاد مجرب
650 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
1
200000 – رایگان!
آموزش آمار و احتمال یازدهم
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
2
200000 – رایگان!
آموزش تاریخ معاصر ایران یازدهم
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
2
150000 – رایگان!
آموزش زمین شناسی یازدهم
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
150000 – رایگان!
3
150000 – رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
آموزش هندسه 1 دهم
100%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
0
200000 – رایگان!

مجله آموزشی

نوشته‌ها