درباره سامانه آموزش مجازی کرمانشاه

شفاف باشید، متفاوت باشید

کرمانشاه – انتهای خیابان کسری ، زیبا شهر ، بر بلوار اصلی

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی