آموزش شیمی 3 پایه دوازدهم
100%
تخفیف

آموزش شیمی 3 دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
200000 – رایگان!
به نام خدا مباحث قرار گرفته در دوره شیمی 3 پایه دوازدهم ، حاصل زحمات معلم محترم درس شیمی دوازدهم…
15
200000 – رایگان!